BASE is inmiddels een vaste overlegpartner en adviseur voor meerdere ondernemingen binnen de Cellnex Groep. Cellnex is de belangrijkste infrastructuurprovider voor draadloze telecommunicatie in Europa. BASE adviseert inzake (de dreiging van) diverse civielrechtelijke geschillen. De zaken variëren van geschillen over de uitleg van overeenkomsten, (onrechtmatige) beslagleggingen en bestuurdersaansprakelijkheid. Daarnaast begeleidt BASE als vaste overlegpartner Cellnex bij allerlei arbeidsrechtelijke vraagstukken, bijvoorbeeld in het kader van overnames of individueel ontslag.

Kenzoll Capital is een private equity-maatschappij, opgericht door ex-Ramphastos partner Corné Melissen, gevestigd in Amsterdam, gespecialiseerd in investeringsmogelijkheden in speciale situaties. Kenzoll heeft een breed scala aan bedrijfsactiviteiten, variërend van upstream olie en goudwinning tot cannabis. Kenzoll is meerderheidsinvesteerder in een omvangrijke cannabisproducent met licentie in Zimbabwe en de trotse eigenaar van een van de slechts tien door de Nederlandse overheid toegekende kweeklicenties.

BASE staat Kenzoll of haar bedrijven bij in zaken waarin ondernemingsrechtelijke of commerciële geschillen aan de orde zijn.

BASE staat Dewulf Group, een onderneming die (internationaal) handelt in landbouwmachines, bij in een geschil over de beëindiging van de contractuele relatie met een Engelse distributeur. In het geschil wordt van Dewulf betaling van een aanzienlijke beëindigings- en schadevergoeding gevorderd bij wijze van afrekening. BASE voert daartegen verweer, onder meer aan de hand van uitleg van de distributieovereenkomst. BASE behandelt regelmatig geschillen over (de uitleg van) uiteenlopende commerciële contracten.

BASE is de vaste overlegpartner van en adviseur voor Greenchoice inzake arbeidsrechtelijke en medezeggenschapsrechtelijke vraagstukken. Ruim tien jaar werken we al samen met de professionals van Greenchoice. De onderwerpen variëren van het samen met de cliënt opstellen van een personeelshandboek, het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden, individuele ontslagzaken, tot advisering over overgang van onderneming.

BASE treedt op als adviseur voor de ondernemingsraad van APM Terminals Maasvlakte II B.V. Het advies ziet zowel op medezeggenschapsrechtelijke vraagstukken, als arbeidsrechtelijke vraagstukken. Ook heeft BASE toen het nodig was met succes voor deze ondernemingsraad geprocedeerd bij de Ondernemingskamer. De samenwerking met BASE is door de ondernemingsraad eerder beschreven als een schot in de roos. BASE adviseert ondernemingsraden van meerdere grote ondernemingen.

Al meer dan tien jaar zijn de arbeidsrechtadvocaten van BASE een vaste overlegpartner en adviseur voor de woningcorporatie Havensteder. Dit betreft bijvoorbeeld advisering over werknemers die disfunctioneren, maar ook over re-integratietrajecten en het uitlenen van personeel. Ook heeft BASE Havensteder begeleid gedurende meerdere reorganisaties.

BASE adviseert en vertegenwoordigt de Vakbond Onafhankelijk RET personeel (VOR).  Dit betreffen individuele kwesties van leden, maar ook collectieve aangelegenheden. Recent heeft BASE in hoger beroep middels een beroep op Europese rechten het tatoeagebeleid van de RET waarin het zichtbaar dragen van tatoeages werd verboden, van tafel gekregen.

Kempenplus is slachtoffer van een door haar werknemer gepleegde grootschalige fraude. Zij staat voor de netelige taak om haar schade te verhalen; niet alleen op de dader(s), maar ook op derden, zoals haar accountant en haar bank. Onder meer deze partijen wordt verweten dat zij hun zorglicht jegens KempenPlus hebben geschonden. BASE assisteert KempenPlus daarbij. Met succes. Zo is in een tussenvonnis geoordeeld dat ABN AMRO jegens KempenPlus onrechtmatig heeft gehandeld en dus aansprakelijk is (zie ECLI:NL:RBAMS:2023:2986). BASE heeft veel ervaring met het verhalen van schade in fraudezaken.

Al meer dan tien jaar staan de advocaten van BASE het Havenbedrijf bij in diverse civielrechtelijke procedures. Veelal komen die geschillen voort uit een verschil in uitleg van (huur)overeenkomsten. Een voorbeeld is de kwestie waarbij een tankterminal van het Havenbedrijf een forse betaling vorderde voor kosten die zij heeft gemaakt voor saneringsmaatregelen. Volgens de tankterminal zou het Havenbedrijf die kosten moeten vergoeden op basis van gemaakte afspraken. De rechtbank wees de vordering echter integraal af (zie ECLI:NL:RBROT:2023:7446).

BASE adviseert en vertegenwoordigt Breathomix in een geschil dat zij heeft met de Staat der Nederlanden. Ten tijde van corona en onder druk van een dreigend tekort aan testcapaciteit heeft de Staat bij Breathomix 1.800 zogenaamde ‘elektronische neuzen’ besteld. Nog geen drie weken nadat de overeenkomst was ondertekend en op het moment dat corona op zijn retour was, wilde de Staat ineens van de overeenkomst af. De Staat stelde zich op het standpunt dat de SpiroNose niet zou functioneren, weigerde te betalen voor het restant van de bestelde SpiroNoses en hij ontbond de overeenkomst. Het liet Breathomix geen andere keus dan het geschil voorleggen aan de rechter.

Ramphastos Investments Management is een participatiemaatschappij die in 1994 is opgericht door ondernemer en investeerder Marcel Boekhoorn. Ramphastos richt zich op het stimuleren van omzetgroei in ondernemingen in alle stadia van hun ontwikkeling. BASE is een vertrouwde partner van Ramphastos en Marcel Boekhoorn in zaken die conflictbeheersing of beslechting noodzakelijk maken.

Stainalloy is een wereldwijde autoriteit op het gebied van ‘exotic steel piping packages’. Het handelsbedrijf beheert en levert hoogwaardige staalproducten, met name leidingen, voor de productie en verwerking van olie en gas, energieopwekking en ontzilting. BASE adviseert en assisteert Stainalloy bij het managen van commerciële geschillen.

De Vital Food Group vormt een uniek foodserviceplatform in de groeiende en sterk veranderde foodservicemarkt. Over de uitleg van bepalingen in contracten kunnen geschillen onstaan. BASE adviseert Vital Food Group bij het beheersbaar maken en oplossen van geschillen over commerciële contracten.

BASE heeft TDX bijgestaan in een geschil met haar toenmalige Amerikaanse medeaandeelhouder in de IT-onderneming DMARC Advisor. Die toenmalige medeaandeelhouder bezat een meerderheid van de aandelen. Toen hij TDX dreigde te vervangen door een stroman als enig bestuurder van de onderneming, startte BASE met succes een procedure bij de Ondernemingskamer om dat te verhinderen (ECLI:GHAMS:2020:2536).

Vervolgens is met succes in kort geding overdracht van de aandelen aan TDX afgedwongen (ECLI:NL:RBROT:2021:7870), zodat TDX 100% van de aandelen verkreeg en door de Ondernemingskamer ook haar positie als enig bestuurder werd hersteld (ECLI:NL:GHAMS:2021:3240). In het vervolg van de procedure bij de Ondernemingskamer (de tweede fase) is vervolgens vastgesteld dat de Amerikaanse medeaandeelhouder verantwoordelijk was voor wanbeleid in de onderneming (ECLI:NL:GHAMS:2022:3212). BASE helpt regelmatig aandeelhouders in uiteenlopende sectoren om grip (terug) te krijgen op hun onderneming.

BASE heeft twaalf scholen(gemeenschappen) bijgestaan in een geschil met een grote leermiddelenleverancier. De kern van het geschil was hoe een kortingsregeling in het contract tussen partijen, dat na aanbesteding was gesloten, moest worden uitgelegd en toegepast. Dat was financieel van groot belang, omdat van de scholen fikse nabetalingen werden gevorderd. De rechtbank volgde de uitleg van de scholen (ECLI:NL:RBROT:2021:8957). BASE is gespecialiseerd in geschillen over (de uitleg van) uiteenlopende commerciële contracten.

“Als voormalig General Counsel bij grote bedrijven, zoals Europe Container Terminals (ECT), heb ik veel ervaring met alle aspecten van het ondernemingsrecht, logistiek, handel en douane, contractonderhandelingen, aanbestedingen, geschillenbeslechting en naleving van antitrust-/regelgeving. Via Leapius word ik vaak door bedrijven ingeschakeld als Outside General Counsel, waarbij ik lange termijn, repeterende strategische juridische ondersteuning bied.

Ik werk graag samen met BASE als het gaat om complexe geschillen die naar mijn mening externe expertise en vaardigheden vereisen op het gebied van geschillenbeslechting en corporate & commercial litigation. Hun team is energiek en hands-on en biedt praktisch, bruikbaar en helder advies en creatieve en pragmatische oplossingen voor problemen van bedrijven.”

Paul Drop
Leapius – Outside General Counsel