Voor zijn cliënten behandelt Arno allerhande commerciële geschillen en ook  geschillen tussen aandeelhouders, bestuurders of andere gremia binnen een onderneming. Dit betreffen zowel nationale als grensoverschrijdende kwesties. De werkwijze van Arno laat zich het best omschrijven als weloverwogen en creatief. Iedere zaak wordt door Arno kritisch tegen het licht gehouden en daar waar een oplossing lastig lijkt, lukt het hem vaak een creatieve oplossing te bedenken, zowel in als buiten de rechtszaal. Cliënten ervaren Arno als laagdrempelig en vasthoudend.

Expertise
  • Dispute Resolution & Litigation
Opleiding
  • Nederlands recht, master Privaatrecht, Universiteit Utrecht (2021)
  • School of Law, University College Dublin (2019) (exchange)
Lidmaatschappen
  • Vereniging Jonge Procesadvocaten
Bijzonderheden
  • Commissielid Jonge Balie Reiscommissie, Jonge Balie Rotterdam (2023-2024)