Betrokkenheid als basis

Waarom ik met zoveel plezier bij BASE werk? Ik denk dat betrokkenheid de rode draad is. En dat reikt verder dan vakkennis en ervaring. Het geeft mijn werk als advocaat een extra dimensie. Bij BASE zorgt betrokkenheid voor een open en positieve cultuur. En daar plukken ook cliënten de vruchten van.

Romée Advocaat bij BASE
Laatste update 13-02-24

Betrokkenheid zit in het DNA van BASE. Het is een eigenschap die we koesteren en die ons veel brengt, zowel persoonlijk als zakelijk. Het is de tegenhanger van ‘quick wins’ en ‘hit and runs’. Die lijken misschien aantrekkelijk, maar met betrokkenheid win je meer dan een zaak. Namelijk het vertrouwen van cliënten voor de lange termijn. En vertrouwen is essentieel voor een succesvolle samenwerking tussen een advocaat en zijn cliënt. Bovendien maakt betrokkenheid werken nog leuker en versterkt het de verbinding met collega’s en de maatschappij.

Betrokken bij collega’s

Bij BASE is veel oog voor een positieve werkcultuur en werkomgeving. Werknemersbetrokkenheid, dus de (emotionele) verbondenheid van werknemers, staat hoog in het vaandel. Voor mij persoonlijk was dit één van de redenen om te solliciteren bij BASE. Als student-stagiaire en werkstudent had ik al ondervonden wat een fijn en warm kantoor het is. Dat is de laatste jaren alleen nog maar bevestigd. In mijn ogen is BASE hierin echt uniek.

Bij BASE gaat het niet alleen om presteren op hoog niveau en het leveren van goed werk; plezier hebben en lachen met elkaar zijn misschien wel net zo cruciaal. Een goede dosis humor en teamspirit dragen bij aan een betere samenwerking en motivatie. BASE zet zich daarom actief in om een hecht teamgevoel te creëren, en dit gaat verder dan alleen maar gezellige uitjes zoals borrels, de jaarlijkse ski-trip en kantooruitjes.

Waarin BASE, als je het mij vraagt, echt het verschil maakt, is de manier waarop we elkaar als team (onder)steunen. Zowel in goede als slechte tijden. Als een collega een bijzondere prestatie verricht – bijvoorbeeld door mee te doen aan een marathon of bokswedstrijd waar maandenlange training aan voorafgaat – is daar oog, ruimte en aandacht voor. Maar ook in mindere tijden steunen we elkaar. Ook (of misschien: juist) dan is betrokkenheid van collega’s van onschatbare waarde. Het zijn immers je collega’s die je dag in, dag uit ziet en die een moeilijke periode enigszins draaglijker kunnen maken. Of het nu gaat om een luisterend oor, een schouder om op te huilen, of het bieden van praktische hulp; BASE staat voor elkaar klaar. We weten van elkaar wat er thuis speelt en de deur staat altijd open. Niet alleen op kantoor, maar ook thuis. En dat is – zeker voor advocatenkantoren – niet altijd zo vanzelfsprekend.

Met een team van ongeveer 20 man, behoort BASE niet tot de grotere kantoren. In mijn ogen is dit een groot voordeel. Deze omvang bevordert namelijk de onderlinge betrokkenheid. Dit geldt zeker in een kantoortuin waarin we sinds een aantal maanden werken. Op deze manier wordt de interactie tussen collega’s alleen nog maar meer gestimuleerd en ontstaat er een sterk gevoel van verbondenheid. Bovendien zorgt de kleinschaligheid ervoor dat iedereen goed zichtbaar is. Individuele prestaties worden opgemerkt, werknemers worden gewaardeerd en successen worden gevierd, bij voorkeur met kroketten tijdens de lunch.

Een ander opvallend aspect van BASE is de directe betrokkenheid bij besluitvorming. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de “WorkBASE”, een maandelijks overleg tussen twee partners en twee medewerkers. Dat zorgt ervoor dat de lijntjes kort blijven en er open communicatie plaatsvindt. Het maakt BASE een platte organisatie, waar de meningen en suggesties van medewerkers serieus worden genomen. Er wordt actief geluisterd naar zorgen, bezwaren, initiatieven en suggesties van het team. Bij BASE zijn werknemers geen anonieme cijfers op een spreadsheet; integendeel.

Betrokken bij cliënten

Bij BASE staat de onderlinge betrokkenheid buiten kijf, niet alleen binnen kantoor maar ook richting cliënten. Regelmatig horen we dit van cliënten terug. We gaan niet alleen voor resultaten op de korte termijn, maar hebben oog voor duurzaam resultaat. Menselijker en onder aan de streep ook nog eens heel effectief. Interesse in de zaak, het begrijpen van de behoeften van cliënten en daar effectief op inspelen, het toepassen van een persoonlijke aanpak die is afgestemd op specifieke behoeften, de toewijding om positieve resultaten te behalen, het bieden van een luisterend oor: daar gaat het om. Betrokkenheid, aandacht en vertrouwen gaan hand in hand. Actieve betrokkenheid bij cliënten kan bovendien niet alleen conflicten verminderen, maar mogelijk zelfs voorkomen. Denk hierbij aan het niet alleen reageren op geschillen, maar ook op het begeleiden van cliënten bij het implementeren van maatregelen om geschillen te voorkomen en het proactief adviseren en anticiperen op veranderende regelgeving. Hoewel betrokkenheid vaak wordt gezien als een soft skill, levert het samen met lef, strategisch inzicht, kennis en ervaring harde en mooie resultaten op. Ook, en misschien wel juist, op de lange termijn. BASE is zich hiervan bewust en handelt hier naar. Dit is iets dat onze cliënten vaak benadrukken.

,,
Hoewel betrokkenheid vaak wordt gezien als een soft skill, levert het samen met lef, strategisch inzicht, kennis en ervaring harde en mooie resultaten op. Ook, en misschien wel juist, op de lange termijn.

Betrokken bij de maatschappij

BASE staat als kantoor in de meest multiculturele stad van Nederland middenin de maatschappij. We zijn onlosmakelijk verbonden met de wereld om ons heen. En dat brengt een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee, zeker gezien onze maatschappelijke rol en voorbeeldfunctie als advocatenkantoor. Richting cliënten, maar ook richting de samenleving.

De focus ligt bij BASE niet enkel op economische aspecten, zoals winstmaximalisatie, maar ook op sociale waarden die bijdragen aan de samenleving als geheel. BASE draagt graag haar steentje bij aan lokale projecten. Zo steunt BASE al jarenlang de Stichting Vrienden van het Sophia. Niet alleen financieel, maar ook door actief mee te doen aan evenementen zoals “Fietsen voor Sophia”. Daarnaast toont BASE zich betrokken zonder dat daar publiciteit tegenover staat. Bijvoorbeeld door medewerkersinitiatieven te ondersteunen. Ook zijn we partner van de master arbeidsrecht van de Erasmus Universiteit. Daar begeleiden we al jaren de mootcourt: we kijken processtukken na en helpen studenten daarbij.

Ook op persoonlijke titel dragen veel BASE-collega’s hun steentje bij aan de maatschappij. Ieder doet dit op z’n eigen manier. Of het nu gaat om het doneren van plasma, deelname aan sollicitatieprojecten voor middelbare scholieren, hulp aan de lokale Voedselbank, bokswedstrijden voor het goede doel of vrijwilligerswerk voor de “For All Who Love Foundation”.

Soft skills, hard resultaat!

Betrokkenheid kun je op allerlei manier uitleggen en invullen. Bij BASE voelen we ons betrokken bij elkaar, onze cliënten en de wereld om ons heen. Die betrokkenheid zorgt voor gedrevenheid en passie om dingen aan te pakken en na te blijven denken over hoe dingen beter kunnen. We hebben daarbij altijd oog voor een breder en duurzaam resultaat. Soft? Misschien. Menselijk? Ja. Effectief? Zeker! En dat maakt ook dat ik al jarenlang met veel plezier naar m’n werk ga.